Stwórca i jego stworzenie

Stwórca i jego stworzenie
11 stycznia 2015

Stwórca i jego stworzenie

Kaznodzieja:
Passage: Księga Psalmów 19

Myśl przewodnia: Pismo Święte naucza nam, że Bóg daje się poznać w stworzeniu, dlatego jesteśmy zachęceni do tego, aby rozglądać się, aby podnieść swoją głowę i zobaczyć przejawy Bożego istnienia i działania. Pismo Święte wiele mówi o tym działaniu, czytamy np. że Bóg zawiesił ziemię na niczym. Rzeczywiście, ci, którzy od ziemi się oddalają zaskoczenie są tym, że ziemia wisi na niczym, na niczym nie jest oparta. To ciekawe, że ludzie poznali wszystkie podstawowe siły, ale do dziś nie znamy natury grawitacji. Jest to podstawowa z tych sił, a jednak najbardziej tajemnicza. Czytamy też, że niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego. Niebiosa zostały stworzone przez Boga i ich zadanie polega na opowiadaniu jego chwały na różne sposoby. Podobnie jest ze słońcem. Bóg nie tylko stworzył świat, ale każdego dnia podtrzymuje go.

Omawiane fragmenty biblijne: Księga Psalmów 19:1-7, Księga Psalmów 104: 1-19, I księga Mojżeszowa 21: 14-20.

Pytania do refleksji: 1. Jak można poznawać Boga? 2. Jaką ważną informację przekazuje nam stworzenie? 3. Co słońce mówi nam o Bogu? 4. Co o Bogu mówią wiatr, światłość, woda? 5. Czy Bóg interesuje się ziemią i jej mieszkańcami? 6. W jaki sposób Bóg chce pomagać ludziom? 7. Czy Bóg słyszy głos tych, którzy do niego wołają? 8. W jaki sposób Bóg wspiera chrześcijan? 9. Czego możemy nauczyć się z historii o Ismaelu i Izaaku na podstawie I księgi Mojżeszowej 21: 14-20? 10. Czy Bóg przygotował wspaniałe rzeczy dla tych, którzy Go miłują?

Tematy:
Back To Top