Radość w niebie – na temat chrztu

Radość w niebie – na temat chrztu
25 sierpnia 2019

Radość w niebie – na temat chrztu

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: Ewangelia Łukasza 15

Myśl przewodnia: Radość w niebie ma miejsce wtedy, kiedy grzesznik się upamięta. Jan Chrzciciel, głosił po prostu, „Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże”. Janowi chodziło o to, co najważniejsze – o upamiętanie. Dopiero upamiętanie rodzi radość w niebie. To, co się dzieje na ziemi ma wpływ na to, co się dzieje w niebie. To bardzo ciekawe – niebo widzi jednego grzesznika. O dziwo, czasem na ziemi jest słaba reakcja, ale w niebie jest wielka radość, bo dla Boga nawet jeden ma znaczenie. Dobrze, że wiele osób się nawraca, ale wystarcza jeden, aby pojawiła się radosna reakcja w niebie.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Łukasza 15: 1-7, Dzieje Apostolskie 8: 26-39, Ewangelia Marka 16: 15-16, Ewangelia Mateusza 28: 18-20.

Pytania do refleksji: 1. Jacy ludzie szukają Pana Jezusa? 2. Dlaczego nie da się być posłusznym Bogu, jeśli się na co dzień nie słucha głosu Bożego? 3. Czy dla Boga ma znaczenie, kiedy nawet jeden grzesznik upamięta się przed nim? 4. Czy człowiek, który wierzy częściowo, połowicznie, na pół serca może być ochrzczony? Co na ten temat mówią Dzieje Apostolskie 8: 37? 5. Czego dowiadujemy się na temat chrztu na podstawie Dziejów Apostolskich 8: 26-39? 6. Jakie znaczenie ma wiara dla chrztu? 7. Co jest pierwsze ‘wiara, a potem chrzest’, czy na odwrót ‘najpierw chrzest, a potem wiara’? 8. Czym jest prawdziwa Ewangelia Boża? 9. Jaką różnicę zauważa się czasem między tzw. ‘dużym grzesznikiem’ a tzw. ‘małym grzesznikiem’? 10. Jakie jest znaczenie wiary dla chrztu i dla zbawienia? 11. Do kogo należy ostatnie słowo co do spraw, które dzieją się w niebie i na ziemi na podstawie Ewangelia Mateusza 28: 18? 12. Jakie polecenie dał Pan Jezus, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza 28: 18-20?

Tematy:
Back To Top