Powołani do synostwa

Powołani do synostwa
12 marca 2017

Powołani do synostwa

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Mateusza 4

Myśl przewodnia: Szatan uderzył w Pana Jezusa kwestionując jego synostwo: Jeżeli jesteś Synem Bożym... . Pan Bóg powołuje nas i chce, abyśmy byli jego dziećmi, abyśmy byli częścią Bożej rodziny. Jak czytamy w  Liście do Efezjan 1: 3-14, Bóg przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Pan Jezus przychodzi z czymś nowym: objawia Boga jako Ojca. Przez Pana Jezusa mamy wstęp do Bożej rodziny. Nie ma innej możliwości. Poddajmy się więc Panu Bogu. My jesteśmy dziećmi, On jest Ojcem. On wie  wszystko, my wiemy trochę. Nie uciekajmy od jego woli, nie uciekajmy od jego karcenia; bądźmy mu posłuszni - to dla naszego dobra. Słuchajmy Pana każdego dnia, nie postępujmy według modły tego świata. Wyda to błogi owoc u tych, którzy byli przez niego wyćwiczeni, aby byli pożyteczni dla Bożych celów. 

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Mateusza 4: 1-11, List do Efezjan 1: 3-14, List do Kolosan 3: 20, List do Efezjan 6: 1-4, II list do Tymoteusza 3: 1-9, List do Hebrajczyków 12: 4-13.

Pytania do refleksji: 1. Czy Jezus był kuszony na ziemi? 2. Czy ludzie mogą być dziećmi Bożymi? 3. Czy ktoś może stać się cząstką Bożej rodziny inaczej niż przez Pana Jezusa? 4. Czy Jezus przejdzie po raz drugi, aby zabrać swój lud? 5. Czy Bóg wszystko sprawuje według zamysłu woli swojej? 6. Na czym polegało synostwo Pana Jezusa? 7. Czym musimy cechować się jako powołani do rodziny Bożej? 8. Co jest naszym zadaniem jako chrześcijan? 9. Jakie zadanie mają dzieci w rodzinie? 10. W jakich rzeczach ma Pan upodobanie? 11. Jakie jest pierwsze przykazanie z obietnicą? 12. Co to jest rodzina? 13. Jakie czasy nastaną w dniach ostatecznych? 14. Czy należy budować dobre myślenie na pozytywnych czy negatywnych przykładach? 15. Czy rodzice mogą karcić i karać swe dzieci? 16. Czy Bogu zawsze jesteśmy winni posłuszeństwo? 17. Jaki jest związek między wychowaniem a oparciem się grzechowi? 18. O jakich ważnych rzeczach zapomnieli Hebrajczycy (na podstawie Listu do Hebrajczyków 12: 4-13)? 19. Dlaczego potrzebujemy silnego pasterza tu na tym świecie? 20. Z czego składa się rodzina? 21. Co otrzymają dzieci jeśli są posłuszne rodzicom? 22. Jakiej modlitwy nauczył nas Pana Jezus? Jakie to ma dla nas znaczenie? 23. Co to znaczy, że chrześcijanie mają podwójne synostwo? 24. Czy będzie jakaś nagroda za posłuszeństwo? 25. Do jakich rzeczy jesteśmy powołani?

Tematy:
Back To Top