Pokarm z nieba

Pokarm z nieba
5 lutego 2017

Pokarm z nieba

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Jana 6

Myśl przewodnia: Pan Jezus zwrócił uwagę swych słuchaczy na rzeczy duchowe. Życie to coś więcej niż jedzenie i picie. Zabiegajcie o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego. Myślenie tamtych ludzi było niewłaściwe. Oni za dużo zabiegali o to, co nie trwa, o to, co przemija. Pan Jezus zwracał uwagę na złodziei, na mole, na rdzę. Nie gromadź sobie skarbów tutaj na ziemi, gromadź je w innym miejscu - nikt ci tego nie odbierze. Gromadźcie sobie skarby w niebie. To ciekawe, że człowiek, który jest na ziemi możne sobie gromadzić skarby w niebie. Jest to nie tylko możliwe, ale Pan Jezus zachęcał do tego. Życie na ziemi ma wpływ na to, co dzieje się w niebie. Ja jestem chlebem życia - do mnie trzeba przyjść, mówi Pan Jezus. Każdy człowiek ma możliwość oczyszczenia grzechów w krwi Pana Jezusa, tylko trzeba przyjść. Było ważne, aby ludzie ci otrzymali nie tylko coś doczesnego, ale, co dużo ważniejsze, aby otrzymali coś wiecznego, coś duchowego, a to posiada Pan Jezus Chrystus.   

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Jana 6: 27-59.

Pytania do refleksji: 1. Na jaką ważną rzecz zwrócił uwagę ludzi Pan Jezus na podstawie Ewangelii Jana 6: 27-59? 2. Gdzie możemy gromadzić swe skarby? 3. Kto ma pokarm życia wiecznego? 4. Jaka jest wola Boga w sprawie Jezusa? 5. Czy należy sprawdzać, czy się dobrze wierzy? 6. Jakie błędne przekonania posiadali ludzie za czasów Jezusa na ziemi? 7. Co oznacza "chleb Boży"? 8. Czy w Królestwie Bożym chleb materialny ma znaczenie? 9. Co to znaczy, że "można słuchać i nie słyszeć"? 10. Czy konieczny jest cud, aby uwierzyć? Czy ludzie kiedyś i dziś nie przywiązywali zbyt dużej wagi do tego, co widzialne? 11. Czy to, co spisane w Słowie Bożym wystarcza dla człowieka, aby ten zbliżył się do Boga, czy potrzebne są jakieś inne księgi, aby to uzyskać? 12. Do kogo odnosi się treść zdania "chleb, który zstępuje z nieba"? 13. Kto jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem? 14. W kogo trzeba uwierzyć, aby mieć życie wieczne? 15. Co to znaczy mieć życie wieczne? 16. Co to znaczy spożywać Pana Jezusa? Czy chodzi tu o eucharystię? 17. Kogo przyjmie Pan Jezus? 18. Jakie życie może mieć człowiek w życiu Pana Jezusa? 

Tematy:
Back To Top