Ewangelia i jej znaczenie

Ewangelia i jej znaczenie
16 czerwca 2019

Ewangelia i jej znaczenie

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: List do Rzymian 14

Myśl przewodnia: Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, więc w jej sprawie kościół nie może nic zmienić, bo nie jest jej autorem. Żaden sobór, żadne oficjum nie jest w stanie tego zrobić. Ewangelia nie pochodzi ani od apostołów, ani od proroków, ani od innych ludzi. Ewangelia to nie są rzeczy, które można zaplanować. Jej nieodzowną częścią jest element duchowy. Ewangelia to nie jakieś ABC - musi być w niej ten element duchowy. Musi przyjść Pan. Bóg jest potrzebny przy otrzymaniu daru życia wiecznego. Wśród słuchaczy musi działać Duch Święty. Bóg powołuje - a to powołanie to nie tylko powołanie do tego, aby nie być potępionym, ale to powołanie do pełnej, niepołowicznej chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Omawiane fragmenty biblijne: List do Rzymian 14: 1-6, I list do Koryntian 15: 1-2, List do Rzymian 1: 15, II list do Koryntian 2: 12, List do Galacjan 1: 11-12, List do Galacjan 2: 5, List do Efezjan 1: 13, I list do Tesaloniczan 1: 4-6, II list do Tesaloniczan 2: 14-15, II list do Tymoteusza 1: 9-10, List do Galacjan 2: 14.

Pytania do refleksji: 1. Jak jest różnica między tym, co ważne, a tym, co mniej ważne, albo nieważne? 2. W jakich sprawach Paweł apostoł dopuszcza dowolność? 3. Dlaczego ewangelia musi być przypominana i powtarzana? 4. Czy ewangelia jest wytworem kościoła, czy jest pochodzenia ludzkiego? 5. Czy można ulec w temacie ewangelii, czy dobrze jest pójść na ustępstwa w tej sprawie? 6. Jaka jest kolejność w temacie przyjęcia ewangelii na podstawie Listu do Efezjan 1: 13? 7. Kto i kogo opieczętowuje Duchem Świętym? 8. Czy była kiedykolwiek przerwa w istnieniu Bożego ludu? 9. Czy można być świętym w połowie, czy można być trochę świętym? 10. Czy powinno się zwiastować pełną ewangelie, czy też okrojoną, aby przypodobać się dzisiejszym ludziom? 11. Kto powinien usłyszeć ewangelię? 12. Przez kogo była już  zwiastowana ewangelia? 13. Zdarzyło się, że Piotr (Kefas) nie postępował zgodnie z prawdą ewangelii (na podstawie Galacjan 2: 14) - co z tego wynika? 14. Czy można przyjąć ewangelię i potem odejść od niej? Czy ważne jest, aby żyć zgodnie z prawdą ewangelii?

Tematy:
Back To Top