Droga, po której idziemy

Droga, po której idziemy
26 maja 2019

Droga, po której idziemy

Kaznodzieja:
Passage: List do Hebrajczyków 11

Myśl przewodnia: Człowiek wierzący jest jak pielgrzym. Pan Jezus powiedział, abyśmy poszli za nim; wzywał ludzi, aby szli. Przed nami jest droga do pokonania, cała pielgrzymka. To ważna symbolika chrześcijaństwa, że my jesteśmy przechodnimi, pielgrzymami, gośćmi. Człowiek narodzony z Boga, odkrywa, że Bóg jest jego ojcem, że jego ojczyzna jest w niebie, a nie tu na ziemi. On ustanawia tę drogę, na którą mamy posłusznie wejść. To ma wielkie znaczenie dla naszego życia.

Omawiane fragmenty biblijne: List do Hebrajczyków 11: 13, I list Piotra 2: 11, Ewangelia Jana 6: 38, Ewangelia Jana 5: 19, Ewangelia Jana 5: 30, Ewangelia Jana 3: 11, List do Hebrajczyków 10: 19-22, Dzieje Apostolskie 24: 14, Dzieje Apostolskie 22: 4.  

Pytania do refleksji: 1. Gdzie znajduje się ojczyzna chrześcijanina? 2. Czy świadomy chrześcijanin wie, że jest pielgrzymem? 3. Co to znaczy, że jutro do nas nie należy? 4. Czy Pan Jezus wypełniał swoją własną wolę? 5. Co to znaczy, że chrześcijanin jest osobą, która gotowa jest nie należeć do większości? 6. Co to znaczy, że chrześcijanin to ktoś, kto ma łączność z Ojcem? 7. Czy zbór może się pomylić, czy może błądzić? 8. Czy wierzący popełniają błędy? 9. Dlaczego tak ważne jest, aby bardzo dobrze znać Słowo Boże? 10. W jakim celu możemy przywołać w omawianym kontekście polskie powiedzenie, które mówi, że nie należy łapać wielu srok za ogon? 11. Dlaczego powinniśmy mieć własne świadectwo o Bogu w sobie? 12. Co to znaczy widzieć duchowo? 13. Kto otworzył nam wstęp do świątyni? 14. Czy jest ta droga, o której czytamy w Dziejach Apostolskich 24: 14? 15. Kto ustanawia drogę, na którą mamy posłusznie wejść?  

Tematy:
Back To Top