Do czytania

Jak sama nazwa wskazuje strona „Do czytania” zawiera treści związane z czytaniem. Na tej stronie i jej podstronach znajdziemy odwołania dla Biblioteki zboru KECh w Lublinie, do Głosu Ewangelicznego – organu prasowego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce, jak też wartościowych stron internetowych. Wiele z tych ostatnich będzie w języku angielskim, mamy jednak nadzieję, że z czasem zasoby te powiększać się będę o materiały czytelnicze w języku polskim.

Back To Top