Kaznodzieja: Solanikow Stanisław

Myśl przewodnia: Pismo Boże wzywa nas do okazywania wdzięczności. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków 12: 28 "Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu…
Back To Top