Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie języka angielskiego, który odbywać się będzie raz w tygodniu przy ul. Probostwo 30 w soboty w godzinach 10.30-12.00. Początek zajęć 01.02.2020. Kurs obejmuje dwadzieścia pięć 45 minutowych spotkań i przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych – rodziny mile widziane. Podstawą kursu będzie książka “Learning English Through Scripture Memory Songs. Język angielski w wersetach biblijnych” autorstwa Marcina Mizaka (werset.pl). W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: kechlublin@gmail.com

Back To Top