Chrzest

Chrzest

25 sierpnia nasze nabożeństwo odbędzie się o godzinie 11.00 w Kunowie i połączone będzie z chrztem i z Wieczerzą Pańską.


Do chrztu przystąpiły 3 osoby. Cieszymy się, że rodzina Boża została powiększona. Jak powiedział Pan Jezus (Ew. Łukasza 15: 6-7): „Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę! Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania”. 

Poniżej kilka zdjęć z tego dnia.   

Back To Top