Temat: Zwycięstwo

Myśl przewodnia: Jak wyglądałoby życie, gdyby nie było drugiego Adama? Pan Jezus jest tak nazwany w Nowym Testamencie – ostatni Adam. To, co zgubiliśmy w pierwszym Adamie jest przywrócone w…
Myśl przewodnia: Fragment o narodzeniu Jezusa zaczyna się od cesarza, od władzy świeckiej, nie religijnej. Co to ma wspólnego z Bożymi planami? Bóg działa na różne sposoby. Duch Święty jest jak…
Myśl przewodnia: Pierwszym, który pokonał śmierć na zawsze, skutecznie, był Jezus Chrystus. Pan Jezus był pierwszym, ale nie ostatnim. Mamy pewną, chrześcijańską nadzieję, że kiedyś spotkamy się, na podstawie obietnicy…
Back To Top