Temat: Myślenie

Myśl przewodnia: Już dawno temu pojawiali się ludzie, którzy wywyższali aniołów: już w pierwszym wieku należało bronić czystej nauki o Panu Jezusie. Bóg przemawiał przez proroków, a ostatecznie potem również przez…
Myśl przewodnia: W Piśmie Świętym zawarte są proroctwa. Proroctwa, które wypowiadali ludzie do tego powołani i ci ludzie byli natchnieni Duchem Świętym. To nie pochodziło od człowieka. Wykładnia takich proroctw nie…
Myśl przewodnia: Bóg działa jak chce. Jego drogi to nie nasze drogi. Nasze schematy myślenia nie dają się wtłoczyć w Jego schematy, Jego myśli to nie myśli ludzkie. To, co…
Back To Top