Seria: Życie chrześcijańskie

Myśl przewodnia: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają". Mamy tutaj ciekawą,…
Myśl przewodnia: Tam, gdzie ludzie mówią 'Nie ma Boga' to niech nie liczą na słowa Ewangelii - Bóg cię miłuje. Człowiek musi uznać Boga i złożyć mu dziękczynienie. Nie wszyscy…
Myśl przewodnia: Człowiek wierzący jest jak pielgrzym. Pan Jezus powiedział, abyśmy poszli za nim; wzywał ludzi, aby szli. Przed nami jest droga do pokonania, cała pielgrzymka. To ważna symbolika chrześcijaństwa,…
Myśl przewodnia: Szatan uderzył w Pana Jezusa kwestionując jego synostwo: Jeżeli jesteś Synem Bożym... . Pan Bóg powołuje nas i chce, abyśmy byli jego dziećmi, abyśmy byli częścią Bożej rodziny.…
Myśl przewodnia: Jozue mówi "wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie." I dodaje "Ja i dom…
Myśl przewodnia: Nie dziwmy się, kiedy przechodzimy próby i doświadczenia. Próby pokazują nam jacy jesteśmy i pozwalają nam jeszcze bardziej oprzeć się na Bogu i jeszcze bardziej mu ufać. Omawiane…
Myśl przewodnia: Pierwotne jest to, aby należeć do Pana, a z tego wynika obowiązek, aby ci, którzy należą do niego, którzy wzywają jego imienia, odstąpili od niesprawiedliwości. Zna Pan tych,…
Myśl przewodnia: Jest wezwanie: za wszystko dziękujecie, ducha nie gaście. Kiedy człowieka napotykają trudności, zaczyna gasić ducha, coś duchowego źle się dzieje. Słowo Boże wzywa do tego, aby umieć Bogu…
Back To Top