Seria: Życie chrześcijańskie

Myśl przewodnia: W tym tekście (w 1 liście do Koryntian 13: 1-13) pojawia się przyrównanie miłości do różnych rzeczy. Skąd to się wzięło? Z kontekstu. Brat Richard O’Connell, który przyjeżdżał do…
Myśl przewodnia: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (List…
Myśl przewodnia: Pan Jezus powiedział, że „kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (Ewangelia Jana 18: 37). Co to znaczy być człowiekiem z prawdy i słuchać słów Pana Jezusa? Piłat powiedział…
Myśl przewodnia: Pan Jezus mówił o świetle i o soli. Światło ma świecić w odpowiedni sposób, a sól ma mieć odpowiedni smak. Sól ma własności konserwujące i my powinniśmy konserwować w…
Myśl przewodnia: Jak czytamy: „i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami”.…
Myśl przewodnia: Pismo Boże wzywa nas do okazywania wdzięczności. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków 12: 28 "Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu…
Back To Top