Seria: Słowo Boże

Myśl przewodnia: W Piśmie Świętym zawarte są proroctwa. Proroctwa, które wypowiadali ludzie do tego powołani i ci ludzie byli natchnieni Duchem Świętym. To nie pochodziło od człowieka. Wykładnia takich proroctw nie…
Myśl przewodnia: Jeśli Słowo nie wzbudzi wiary w człowieku inne rzeczy są zbędne, niepotrzebne, mogą być nawet przeszkodą w poznaniu Pana. Są i inne rzeczy –  pieśń jest ważna i…
Myśl przewodnia: "Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe." Człowiek, który słucha Słowa Bożego ma dobre warunki, aby jego wiara nie wygasała, ale wzrastała. Tak postanowił Bóg, że…
Back To Top