Seria: Kościół

O czym należy pamiętać?

27 października 2019
Myśl przewodnia: Co Apostoł Paweł zapisał w środku swego listu do Efezjan? Paweł zaczyna 11 werset od słów „Przeto pamiętajcie…”. Coś należy pamiętać, coś należy sobie przypomnieć, coś bardzo ważnego.…
Myśl przewodnia: Jakie są cechy  dobrego, zdrowego, silnego kościoła? Co jest ważne, a co nieważne? Co jest pierwszorzędne, a co drugorzędne? Co musi się dziać w kościele, ażeby ten kościół…
Back To Top