Seria: Grzech

Myśl przewodnia: Pierwsza lekcja na temat bałwochwalstwa brzmi: możesz myśleć, że czcisz prawdziwego Boga czcząc bałwana, tzn. bożka. Druga lekcja to: bałwochwalstwo jest poniżeniem Boga. Jeśli cały wszechświat nie jest…
Back To Top