Rada zboru

Rada Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Lublinie:

 

Jacek Duda

 

 

 

Wiesław Rożek

 

 

 

Remigiusz Stańczuk

 

 

 

    Czesław Wiącek

Back To Top