Przeglądasz

Nauczanie

2015-06-21

 1. www.kechlublin.pl Goœæ. t³.Jacek Duda 34:48
 2. gosc_2 37:40
 3. www.kechlublin.pl Jacek Duda 8:46

2015-06-14

 1. www.kechlublin.pl Czes³aw Wi¹cek 7:04
 2. www.kechlublin.pl Jacek Duda 32:58

2015-06-07

 1. www.kechlublin.pl 34:25

2015-05-31

 1. www.kechlublin.pl Wies³aw Ro¿ek 9:10
 2. Edward Długosz_2 37:50
 3. www.kechlublin.pl Edward D³ugosz 29:58

2015-05-24

 1. Jacek Duda www.kechlublin.pl 37:38

2015-05-17

 1. www.kechlublin.pl Czes³aw Wi¹cek 5:52
 2. www.kechlublin.pl Jacek Duda 26:08
 3. 2015_05_17_J_Duda_2 Jacek Duda 24:32

2015-05-10

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 35:07
 2. www.kechlublin.pl Wies³aw Ro¿ek 5:01

2015-04-26

 1. www.kechlublin.pl 18:23
 2. www.kechlublin.pl Jacek Duda 40:03

2015-04-19

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 39:06
 2. www.kechlublin.pl Jan Dr¹g 20:35

2015-04-12

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 37:55
 2. www.kechlublin.pl Jan ¯muda 14:26