Przeglądasz

Kazania

2015-03-15

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 36:10
 2. www.kechlublin.pl Wies³aw Ro¿ek 10:10

2015-03-08

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 27:04
 2. www.kechlublin.pl Jan ¯muda 15:34

2015-03-01

 1. www.kechlublin.pl Jaced Duda 27:33
 2. www.kechlublin.pl Czes³aw Wi¹cek 10:28

2015-02-22

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 33:31
 2. www.kechlublin.pl Wies³aw Ro¿ek 10:47

2015-01-11

 1. 2015_01_11_J_Duda 25:46
 2. 2015_01_11_W_Rozek 7:21

2015-01-04

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 34:53

2013-12-15

 1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 32:49
 2. www.kechlublin.pl Jan ¯muda 20:03