2017-04-23 Kazanie W. Rożek, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 47:18
  2. www.kechlublin.pl Wieslaw Rozek 11:19