2017-04-16 Kazanie Cz. Wiącek, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Czeslaw Wiacek 8:50
  2. www.kechlublin.pl Jacek Duda 38:03