2017-04-09 Kazanie M. Burak, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 45:13
  2. www.kechlublin.pl Marcin Burak 17:53