2017-03-26 Kazanie W. Rożek, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Wies³aw Ro¿ek 9:17
  2. www.kechlublin.pl Jacek Duda 44:14