2017-03-19 Kazanie b. Krzysztof, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 46:07
  2. www.kechlublin.pl Krzysztof 21:15