2017-03-12 Kazanie Cz. Wiącek, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Czeslaw Wiacek 8:52
  2. www.kechlublin.pl Jacek Duda 43:57