2017-03-05 Kazanie W. Rożek, J. Duda

  1. www.kechlublin.pl Jacek Duda 38:35
  2. www.kechlublin.pl Wieslaw Rozek 10:28