2017-02-26 Kazanie Cz. Wiącek, J. Duda

  1. www.kechublin.pl Czeslaw Wiacek 9:15
  2. www.kechublin.pl Edward Dlugosz 48:59