Życie po śmierci

Życie po śmierci
22 stycznia 2017

Życie po śmierci

Kaznodzieja:
Passage: 2 list do Koryntian 5

Myśl przewodnia: To, co najwspanialsze jest przed nami. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Jak to pogodzić z zapowiedzią Pana Jezusa, "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota"? Rozważaliśmy niedawno na naszych środowych spotkaniach, że Biblia mówi o kilku, różnych sądach. Będzie też sąd ostateczny. Ale my nie wybieramy się na sąd ostateczny. Biada ludziom, którzy muszą wybrać się na sąd ostateczny, których życie wcześniej nie zostanie osądzone. My - chrześcijanie - musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, nie ostatecznym. Pan nasz Zbawiciel osądzi nasze życie, nasze dobre i złe uczynki; otrzymamy taką lub inną nagrodę. Apostoł Paweł pisze też do Koryntian, że będą tacy, którzy w ogóle nie otrzymają nagrody. Będą zbawieni, ale nie otrzymają nagrody. Sam fakt życia wiecznego z Bogiem jest darem, z łaski przez wiarę. I Bóg powołuje takiego do życia godnego, do dobrych uczynków i to oceni, to osądzi i to wynagrodzi, mniej, bardziej albo w ogóle. Na życie wieczne nie da się zapracować, ale na nagrodę tak. Biblia mówi o rożnych koronach, wieńcach chwały, nagrodach, które otrzymają ludzie wierzący. Od razu po śmierci nie wybieramy się więc na sąd ostateczny, nie na sąd potępienia, ale na spotkanie z Panem, który oceni nasze życie. Ci, którzy nie są jeszcze dziećmi Bożymi powinni wiedzieć, że jest życie po życiu. I to nowe życie jest na zawsze. Jest więc tak ważne, aby się na to przygotować i aby być gotowym. Człowiek nie zna dnia i godziny, więc ci, którzy nie należą do Pana nie powinni zatwardzać serc swoich. Wzywamy wszystkich niewierzących, aby uregulować tę sprawę dzisiaj, bo jest to coś wspaniałego, coś niepowtarzalnego - można wejść do chwały na podstawie zasług innej osoby - Syna Bożego, który jest doskonały.

Omawiane fragmenty biblijne: 2 list do Koryntian 5: 1-10, Księga Objawienia 6: 9-11, Księga Objawienia 20: 11-15, List do Filipian 1: 21-24.

Pytania do refleksji: 1.Czy istnieje życie po śmierci? 2. Jak jest różnica pomiędzy sądem Chrystusowym a sądem ostatecznym? 3. Czym była śmierć dla Pawła apostoła? 4. Czy dusza żyje po śmierci, czy czuje, czy może modlić się? 5. Czym jest wielki ucisk opisywany w Księdze Objawienia? 6. Czy każda modlitwa jest dobra? 7. Czym jest jezioro ogniste opisane w Księdze Objawienia? 8. O jakich sądach mówi Biblia? 9. Czy da się uciec sprzed oblicza Boga? 10. Czy imię twoje jest zapisane w księdze życia? 11. Kto stawi się na sądzie ostatecznym? 12. Czy śmierć jest przejściem do tragedii, przejściem w nieznane, czy może być przejściem do lepszego?

Tematy:
Back To Top