Wspaniały przykład na trudne czasy: Król Jozjasz

Wspaniały przykład na trudne czasy: Król Jozjasz
8 września 2019

Wspaniały przykład na trudne czasy: Król Jozjasz

Kaznodzieja:
Passage: 2 Księga Kronik 34

Myśl przewodnia: Jozjasz czynił to, co prawe w oczach Pana. Nie zbaczał ani w prawo, ani w lewo. Szedł naprzód. Nie jest to łatwe, gdyż wielu może mówić „Idź w lewo” albo „Idź w prawo”. Młody człowiek musi podejmować decyzje. I Jozjasz robił to dobrze. Kiedy miał lat 16 zaczął szukać Boga. Kiedy miał lat 20 z jego rozkazu zaczęto burzyć ołtarze Baalów. Jozjasz wiedział, że to nie jest bez znaczenia, kogo ludzie czczą. Jozjasz od młodości szedł dobrą drogą i Bóg mu pomagał. Jozjasz widział, że były ołtarze i świątynki, ale widział też, że świątynia Pana była nienaprawiona. Ludzie skierowali się w niewłaściwą stronę. Jozjasz skierował się w dobrą stronę. Ja czytamy: „Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy, i ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu Mojżeszowego; po nim też już nie wystąpił taki jak on.” Jest to wspaniały przykład człowieka, który działał w trudnych czasach. 

Omawiane fragmenty biblijne: II Księga Kronik 34: 1-4, II Księga Kronik 34: 8, II Księga Kronik 34: 14-19, II Księga Kronik 34: 26-29, II Księga Królewska 23: 1-5, II Księga Królewska 23: 21-25.

Pytania do refleksji: 1. Ile miał lat Jozjasz, kiedy objął władzę królewską? 2. Czy Jozjasz czynił to, co prawe w oczach Pana? 3. Co się wydarzyło, kiedy Jozjasz miał 16 lat, 20 lat, 26 lat? 4. Co znaleziono w świątyni Pana (werset 15 II Ks. Kronik), i co to oznaczało dla narodu Izraela i co to oznacza dla nas dzisiaj? 5. Czytamy, że zmiękło serce Jozjasza, i że ukorzył się przed Bogiem. Co to oznaczało dla Jozjasza i co to oznacza dla nas? 6. Jakie są biblijne przykłady sytuacji, w których jedna osoba ma duże znaczenie dla innych? 7. Czy człowiek, który służy Bogu może mieć duże znaczenie nie tylko dla swej rodziny, ale też dla całego miasta? 8. Co to znaczy, że Jozjasz przywrócił ważność słowom zakonu? 9. Czego możemy nauczyć się z przykładu Króla Jozjasza dzisiaj?   

Tematy:
Back To Top