Właściwa wykładnia Pisma

Właściwa wykładnia Pisma
20 października 2019

Właściwa wykładnia Pisma

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: 2 list Apostoła Piotra 1

Myśl przewodnia: W Piśmie Świętym zawarte są proroctwa. Proroctwa, które wypowiadali ludzie do tego powołani i ci ludzie byli natchnieni Duchem Świętym. To nie pochodziło od człowieka. Wykładnia takich proroctw nie może być jakakolwiek. „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi” - czytamy w Piśmie. Wykład nie może być dowolny, jakikolwiek, żeby tyko był. To za mało, że ktoś cytuje, że ktoś interpretuje, że ktoś wykłada – interpretacja Pisma nie może być dowolna. Czy są jakiejś zasady przy interpretowaniu Pisma Świętego? Czy każdy może mieć swoje zasady, czy interpretacja zależy od różnych ludów i od czasu? Jakie zasady interpretacji Pisma istnieją, które obowiązują wszystkich?

Omawiane fragmenty biblijne: 2 list Apostoła Piotra 1: 20-21, Ewangelia Mateusza 4: 1-11, 1 Księga Mojżeszowa 12: 1-2,  Księga Joba 42: 7-8, Ewangelia Łukasza 24: 25-27, List do Hebrajczyków 10: 1-18, Ewangelia Łukasza 23: 56, Ewangelia Łukasza 1: 56.

Pytania do refleksji: 1.Czy proroctwo Pisma podlega dowolnemu wykładowi? 2. Czy istnieją jakiejś zasady przy interpretowaniu Pisma Świętego, które obowiązują wszystkich? 3. Czego dowiadujemy się na temat dowolnego wykładu na podstawie rozmowy Pana Jezusa z diabłem z Ewangelii Mateusza 4: 1-11 i na podstawie 1 Księgi Mojżeszowej 12: 1-2? 4. Czy każda obietnica zawarta w Biblii odnosi się do każdej osoby? 5. W Biblii znaleźć można wypowiedzi różnych osób, ale czy to znaczy, że można je bezkrytycznie wypowiadać i naśladować (np. na podstawie Księga Joba 42: 7-8)? 6. Czy można się wypowiadać na tematy biblijne na podstawie ulubionych fragmentów? 7. Jakie znaczenie dla interpretacji ma to gdzie, kiedy, w jakim kontekście się coś mówi? 8. W Ewangeliach jest mowa o kobietach, które przestrzegały sabatu (Ewangelia Łukasza 23: 56). Dlaczego jednak nie oznacza to, że wypełnianie sabatu jest dziś aktualne? 9. Co to znaczy, że Słowo Boże należy tłumaczyć Słowem Bożym? 10. Co to znaczy, że nie wystarczy czytać, że Słowo Boże należy też rozważać?

Tematy:
Back To Top