Wiara

Wiara
21 lipca 2019

Wiara

Kaznodzieja:
Passage: List do Hebrajczyków 11

Myśl przewodnia: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają". Mamy tutaj ciekawą, choć coraz mniej popularną naukę w naszych czasach. Okazuje się, że nie wszyscy ludzie podobają się Bogu. Aby podobać się Bogu, trzeba wierzyć w Boga i Bogu. To nie jest tak, że wszyscy ludzie podobają się Bogu. Bogu podobaj się ci, którzy traktują go poważnie, którzy przystępują do niego z wiarą. Będziemy czytać o różnych przykładach tej nauki. Bóg oczekuje od ludzi wiary właściwej. Jeśli jej nie ma, to ludzie, narody, kontynenty mogą nie podobać się Bogu i mogą mieć z tego powodu, teraz lub w przyszłości, problemy. Zobaczymy jakie znaczenie w praktyce ma wiara.

Omawiane fragmenty biblijne: List do Hebrajczyków 11: 1-6, Ewangelia Mateusza 9: 28-30, Ewangelia Marka 4: 35-41, Dzieje Apostolskie 14: 8-10, Ewangelia Mateusza 8: 13, Ewangelia Mateusza 8: 10, Dzieje Apostolskie 3: 1-8, Ewangelia Mateusza 9: 2-7, Księga Izajasza 45: 22-24.

Pytania do refleksji: 1. Czy można podobać się Bogu bez wiary? 2. Co szczególnego mieli w sobie ślepcy opisani w Ewangelii Mateusza 9: 28-30? 3. Co to znaczy, że ludziom dzieje się według ich wiary? 4. Jaki jest związek między strachem a wiarą? 5. Czy może zabraknąć wiary? 6. Czy można zobaczyć wiarę? Czy można zobaczyć brak wiary? 7. Czy wiara jest rzeczą wszystkich? Czy wiara u wszystkich tak samo wygląda? 8. Czy Bóg nagradza tych, którzy szukają go z wiarą? 9. Czym można było zadziwić Pana Jezusa? 10. Jaki jest związek między wiarą a życiem człowieka? 11. Czy wiara może wzrastać? 12. Czy wiara jednego człowieka może mieć wpływ na drugiego człowieka? 13. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie ponownie? 14. "Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego" czytamy w Księdze Izajasza 45: 22. Ale czy człowiek zainteresuje się tym słowem? Czy ludzie przyjdą do Pana? Czy Pan zobaczy wiarę? 

Tematy:
Back To Top