Wdzięczność

Wdzięczność
11 sierpnia 2019

Wdzięczność

Kaznodzieja:
Passage: List do Hebrajczyków 12

Myśl przewodnia: Pismo Boże wzywa nas do okazywania wdzięczności. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków 12: 28 "Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią." A zatem ważne jest to, aby okazywać wdzięczność i okazywać ją w taki sposób, jaki podoba się Bogu. Dobrze jest też wiedzieć za co powinniśmy być wdzięczni. 

Omawiane fragmenty biblijne: List do Hebrajczyków 12: 28, Księga Psalmów 50: 14, Księga Psalmów 50: 23, Księga Psalmów 69: 30, Księga Psalmów 4: 2, Księga Psalmów 18: 7, Księga Psalmów 95: 2, List do Efezjan 1: 5-6 i 12.  

Pytania do refleksji: 1. W jaki sposób należy okazywać wdzięczność Bogu? 2. Za co możemy być wdzięczni Bogu? 3. Dlaczego chrześcijanie porównani są w Słowie Bożym do owiec? 4. Na czym polega grzech niewdzięczności? 5. Dlaczego ludzie nie są wdzięczni Panu Bogu? 6. Jaki jest związek pomiędzy wykorzystywaniem naszego czasu a wdzięcznością? 7. Czym jest wdzięczność? Jak można ją zdefiniować? Jakie przykłady bycia wdzięcznym możesz podać? 8. Co Księga Psalmów mówi na temat wdzięczności (Psalmy 69: 30, 4: 2, 18: 7, 95: 2)? 9. Jaki jest związek między wdzięcznością a radością?   

Tematy:
Back To Top