To, co trwałe i to, co nietrwałe

To, co trwałe i to, co nietrwałe
7 lipca 2019

To, co trwałe i to, co nietrwałe

Kaznodzieja:
Passage: List do Hebrajczyków 13

Myśl przewodnia: Już za czasów Pawła apostoła znajdowali się ludzie, którzy twierdzili, że, aby podobać się Bogu musi istnieć fizyczna świątynia, ludzki kapłan, ołtarz, ofiara - to, co widzialne, doczesne, przemijające. Z podobnym, błędnym myśleniem spotykamy się i dzisiaj. My trzymamy się niewidzialnego Boga i tego, co niewidzialne, co wieczne. Żeby złapać to, co wieczne, trzeba wypuścić to, co doczesne. To, co widzialne to doczesne; to, co niewidzialne to wieczne. Ofiara Pana Jezusa jest wiecznie trwała, nie tak jak nietrwałe ofiary ludzkie.

Omawiane fragmenty biblijne: List do Hebrajczyków 13: 1-25.

Pytania do refleksji: 1. Dlaczego Pan Jezus nie jest i nie może być aniołem? 2. Czy aniołowie nie istnieją, jak twierdzili saduceusze? 3. Czy można się opierać na Mojżeszu jako wielkim wodzu? 4. Czy jest dziś na ziemi ołtarz? 5. Czy pierwsi chrześcijanie budowali świątynie, bazyliki, ołtarze i inne tego typu obiekty? 6. Czy chrześcijanie mają ołtarz i kapłana? 7. Czy mamy na ziemi jakieś trwałe miasto? 8. Co jest bardziej trwałe: to, co widzialne, czy to, co niewidzialne? 9. Jakie są cechy ofiary, którą złożył Pan Jezus i co z tego wynika? 10. Czy ludzkie przymierza bywają często zawodne? 11. Czy prawdziwa wiara ma moc, czy Bóg ją ceni? 12. W jaki sposób Bóg zawarł przymierze z ludźmi? 13. Czy dziś też można wejść do Królestwa, czy można stać się cząstką Bożego przymierza?

Tematy:
Back To Top