Raz ofiarowany, raz na zawsze: doskonała ofiara Chrystusa

Back To Top