Próby w życiu wierzących

Próby w życiu wierzących
12 lutego 2017

Próby w życiu wierzących

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Łukasza 22

Myśl przewodnia: Nie dziwmy się, kiedy przechodzimy próby i doświadczenia. Próby pokazują nam jacy jesteśmy i pozwalają nam jeszcze bardziej oprzeć się na Bogu i jeszcze bardziej mu ufać.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Łukasza 22: 31-34, Ewangelia Mateusza 26: 69-75, List do Hebrajczyków 11: 8-11, Księga Jonasza 1:1-10, Księga Daniela 3: 14-21, List do Hebrajczyków 11: 24-26.

Pytania do refleksji: 1. Jakich prób doświadczamy w swym życiu jako chrześcijanie? 2. Jakie próby przechodzili różni starotestamentowi bohaterowie wiary? 3. Którzy z wierzących byli wzorami wytrwania w próbie? 4. Czy powinniśmy się dziwić, że przychodzą na nas próby? 5. Dlaczego próby i doświadczenia są potrzebne w życiu chrześcijanina? 6. Czy powinniśmy modlić się do ludzi o wsparcie, kiedy przechodzimy przez różne doświadczenia? 7. Dlaczego Kościół Jezusa Chrystusa powinien opierać się na Jezusie, a nie na ludziach?

Tematy:
Back To Top