Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa

Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa
5 kwietnia 2015

Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Łukasza 24

Myśl przewodnia: Jest napisane, że Jezus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. To nie była tajemnica, to było napisane i rozgłaszane. I to wszystko musiało się wypełnić. Jest niemożliwe, aby Słowo Boże się nie wypełniło. Pan Jezus powiedział, kiedy był na ziemi, że ziemia przeminie, ale Słowo Boże nie przeminie. Zastanówmy się, jak bardzo Jezus podkreślił znaczenie Słowa. Dla ludzi jest to problem, bo chodzą po tej ziemi, którą widza, i o której myślą, że będzie trwała na zawsze; a jednak kiedyś przeminie, nie będzie tej ziemi. Czego wiec może uchwycić się człowiek? Słowa od Boga, które jest mocniejsze niż całe stworzenie, niż ta ziemia, na której się urodziliśmy. Jest to zachęta, aby uchwycić się Słowa Bożego, bo jest ono mocne. W nim czytamy też o Panu Jezusie, w którym jest odpuszczenie grzechów, w którym jest zbawienie i radość.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Łukasza 24: 1-53.

Pytania do refleksji: 1. Pan Jezus zapowiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Dlaczego więc nikt nie czekał na niego, przy grobie, po trzech dniach? 2. Czy uczniowie uwierzyli niewiastom, które powiedziały, że widziały aniołów, i że grób jest pusty? 3. Na czym polegało niewłaściwe myślenie uczniów? A jakie było myślenie Boga? Jaki by jego plan? 4. Jaką łaskę okazał Pan Jezus uczniom, z którymi szedł w drodze po Emaus? 5. Kiedy pojawia się trwoga i wątpliwości w sercu człowieka? 6. Czy możliwe jest, aby Słowo Boże się nie wypełniło? 7. Pan Jezus odchodził do swego Ojca, ale coś nowego się zaczęło. Co to było? 8. Jak dla uczniów zakończył się dzień, który rozpoczął się niewiarą i niepokojem na podstawie Ewangelii Łukasza 24: 52?

Back To Top