Archiwa: Kazania

Myśl przewodnia: Nowe Przymierze nie mogło się rozpocząć dopóki istniało Stare Przymierze. Wszelkie próby wskrzeszenia Starego Przymierza są teraz chybione. Nie wolno tego czynić. Trzeba umieć zerwać ze starym, aby…
Myśl przewodnia: Jozue mówi "wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie." I dodaje "Ja i dom…
Myśl przewodnia: Nie dziwmy się, kiedy przechodzimy próby i doświadczenia. Próby pokazują nam jacy jesteśmy i pozwalają nam jeszcze bardziej oprzeć się na Bogu i jeszcze bardziej mu ufać. Omawiane…
Myśl przewodnia: Pan Jezus zwrócił uwagę swych słuchaczy na rzeczy duchowe. Życie to coś więcej niż jedzenie i picie. Zabiegajcie o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego. Myślenie tamtych…
Myśl przewodnia: To, co najwspanialsze jest przed nami. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Jak to pogodzić z zapowiedzią Pana Jezusa, "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i…
Myśl przewodnia: Na podstawie Nowego Testamentu podkreślamy, że jedna jest ofiara, nie możne być więcej, nie możne być powtórzeń. Ofiara była jedna, jedyna, niepowtarzalna. My wspominamy ofiarę Pana Jezusa. My nic…
Myśl przewodnia: Pierwotne jest to, aby należeć do Pana, a z tego wynika obowiązek, aby ci, którzy należą do niego, którzy wzywają jego imienia, odstąpili od niesprawiedliwości. Zna Pan tych,…
Myśl przewodnia: Jest napisane, że Jezus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. To nie była tajemnica, to było napisane i rozgłaszane. I to wszystko musiało się wypełnić. Jest niemożliwe, aby…
Myśl przewodnia: Pismo Święte naucza nam, że Bóg daje się poznać w stworzeniu, dlatego jesteśmy zachęceni do tego, aby rozglądać się, aby podnieść swoją głowę i zobaczyć przejawy Bożego istnienia…
Myśl przewodnia: Jest wezwanie: za wszystko dziękujecie, ducha nie gaście. Kiedy człowieka napotykają trudności, zaczyna gasić ducha, coś duchowego źle się dzieje. Słowo Boże wzywa do tego, aby umieć Bogu…
Back To Top