Archiwa: Kazania

Myśl przewodnia: Pierwotne jest to, aby należeć do Pana, a z tego wynika obowiązek, aby ci, którzy należą do niego, którzy wzywają jego imienia, odstąpili od niesprawiedliwości. Zna Pan tych,…
Myśl przewodnia: Jest napisane, że Jezus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. To nie była tajemnica, to było napisane i rozgłaszane. I to wszystko musiało się wypełnić. Jest niemożliwe, aby…
Myśl przewodnia: Pismo Święte naucza nam, że Bóg daje się poznać w stworzeniu, dlatego jesteśmy zachęceni do tego, aby rozglądać się, aby podnieść swoją głowę i zobaczyć przejawy Bożego istnienia…
Myśl przewodnia: Jest wezwanie: za wszystko dziękujecie, ducha nie gaście. Kiedy człowieka napotykają trudności, zaczyna gasić ducha, coś duchowego źle się dzieje. Słowo Boże wzywa do tego, aby umieć Bogu…
Back To Top