Archiwa: Kazania

Myśl przewodnia: Badając pisma Starego Testamentu można było natknąć się na świadectwa o Panu Jezusie. Czasem jest to jawne, jasne, a czasem jest to ukryte i trzeba to badać, popracować…
Myśl przewodnia: Radość w niebie ma miejsce wtedy, kiedy grzesznik się upamięta. Jan Chrzciciel, głosił po prostu, „Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże”. Janowi chodziło o to, co najważniejsze –…
Myśl przewodnia: Pismo Boże wzywa nas do okazywania wdzięczności. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków 12: 28 "Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu…
Myśl przewodnia: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają". Mamy tutaj ciekawą,…
Myśl przewodnia: Tam, gdzie ludzie mówią 'Nie ma Boga' to niech nie liczą na słowa Ewangelii - Bóg cię miłuje. Człowiek musi uznać Boga i złożyć mu dziękczynienie. Nie wszyscy…
Myśl przewodnia: Pierwsza lekcja na temat bałwochwalstwa brzmi: możesz myśleć, że czcisz prawdziwego Boga czcząc bałwana, tzn. bożka. Druga lekcja to: bałwochwalstwo jest poniżeniem Boga. Jeśli cały wszechświat nie jest…
Myśl przewodnia: Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, więc w jej sprawie kościół nie może nic zmienić, bo nie jest jej autorem. Żaden sobór, żadne oficjum nie jest w stanie tego…
Myśl przewodnia: Jeśli Słowo nie wzbudzi wiary w człowieku inne rzeczy są zbędne, niepotrzebne, mogą być nawet przeszkodą w poznaniu Pana. Są i inne rzeczy –  pieśń jest ważna i…
Back To Top