Archiwa: Kazania

Myśl przewodnia: Drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia to szczególne miejsca w Biblii, bo tutaj zawarte są listy Pana Jezusa do 7 zborów. Wszystkie inne listy były pisane przez innych…
Myśl przewodnia: Jak wyglądałoby życie, gdyby nie było drugiego Adama? Pan Jezus jest tak nazwany w Nowym Testamencie – ostatni Adam. To, co zgubiliśmy w pierwszym Adamie jest przywrócone w…
Myśl przewodnia: Rozważamy te historie (Księgę Daniela) sprzed sześciu wieków przed Chrystusem, aby odnieść je do naszych czasów i zastosować do naszego życia. Omawiane fragmenty biblijne: Księga Daniela 1-6. Pytania do…
Back To Top