Archiwa: Kazania

O czym należy pamiętać?

27 października 2019
Myśl przewodnia: Co Apostoł Paweł zapisał w środku swego listu do Efezjan? Paweł zaczyna 11 werset od słów „Przeto pamiętajcie…”. Coś należy pamiętać, coś należy sobie przypomnieć, coś bardzo ważnego.…
Myśl przewodnia: W Piśmie Świętym zawarte są proroctwa. Proroctwa, które wypowiadali ludzie do tego powołani i ci ludzie byli natchnieni Duchem Świętym. To nie pochodziło od człowieka. Wykładnia takich proroctw nie…
Myśl przewodnia: Jak czytamy: „i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami”.…
Myśl przewodnia: Bóg działa jak chce. Jego drogi to nie nasze drogi. Nasze schematy myślenia nie dają się wtłoczyć w Jego schematy, Jego myśli to nie myśli ludzkie. To, co…
Myśl przewodnia: Trudno nam jest przyjąć Boże wyroki. Trudności, których doświadczamy w życiu są nam potrzebne, abyśmy byli trzeźwi. A jak to było w Psalmie 18? Dawid skończył swą walkę…
Myśl przewodnia: Badając pisma Starego Testamentu można było natknąć się na świadectwa o Panu Jezusie. Czasem jest to jawne, jasne, a czasem jest to ukryte i trzeba to badać, popracować…
Myśl przewodnia: Radość w niebie ma miejsce wtedy, kiedy grzesznik się upamięta. Jan Chrzciciel, głosił po prostu, „Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże”. Janowi chodziło o to, co najważniejsze –…
Myśl przewodnia: Pismo Boże wzywa nas do okazywania wdzięczności. Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków 12: 28 "Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu…
Back To Top