„Ostatni Adam” – Pan Jezus

„Ostatni Adam” – Pan Jezus
1 marca 2020

„Ostatni Adam” – Pan Jezus

Kaznodzieja:
Passage: 1 Księga Mojżeszowa 3

Myśl przewodnia: Jak wyglądałoby życie, gdyby nie było drugiego Adama? Pan Jezus jest tak nazwany w Nowym Testamencie – ostatni Adam. To, co zgubiliśmy w pierwszym Adamie jest przywrócone w drugim, w ostatnim, w Panu Jezusie. Śpiewamy w piękniej pieśni „Stratę przez Adama czyn nam przywrócił Boży Syn”. Rozważmy jak Pan Jezus, jak Jego życie, jak Jego dzieło rozprawiało się z 7 skutkami upadku człowieka.

Omawiane fragmenty biblijne: 1 Ks. Mojżeszowa 3, List do Galacjan 3: 13, Ks. Izajasza 53: 11, Ew. Jana 19: 2, Ew. Łukasza 22: 44, Ks. Psalmów 22: 16, Ks. Zachariasza 13: 7, 1 Ks. Mojżeszowa 2: 17, Ew. Mateusza 27: 46.

Pytania do refleksji: 1. Jak wyglądałoby życie, gdyby nie było drugiego Adama, tzn. Pana Jezusa? 2. „Przeklęta nich będzie ziemia z powodu ciebie” (1 Ks. Mojżeszowa 3: 7) – jak Pana Jezus rozprawia się z tym skutkiem upadku człowieka? 3. „W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!” (1 Ks. Mojżeszowa 3: 7) – jak Pana Jezus rozprawia się z tym skutkiem upadku? 4. Trzeci problem to „Ciernie i osty rodzić ci będzie” (1 Ks. Mojżeszowa 3: 18). Co to za problem i jak Pana Jezus się z nim rozprawia? 5.  „W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi” (1 Ks. Mojżeszowa 3: 19) – jak ten fragment związany jest z Panem Jezusem? 6. „Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (1 Ks. Mojżeszowa 3: 19). Jak ten fragment związany jest z Panem Jezusem na podstawie Psalmu 22: 16? 7. Dlaczego Pan Jezus powiedział „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił” (Ew. Mateusza 27: 46, Ks. Psalmów 22: 2)? 8. „Miecz strzegący drogi do drzewa życia” (1 Ks. Mojżeszowa 3: 24) – jaki jest związek symboliki miecza z Panem Jezusem? 9. „Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (1 Ks. Mojżeszowa 2: 17). Kogo należy słuchać – Słowa Bożego czy kusiciela? Kogo ludzie często dziś słuchają? 10. Kto jako jedyny zakosztował śmierci i śmierć pokonał? 

Tematy:
Back To Top