O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać?
27 października 2019

O czym należy pamiętać?

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: List Apostoła Pawła do Efezjan 2

Myśl przewodnia: Co Apostoł Paweł zapisał w środku swego listu do Efezjan? Paweł zaczyna 11 werset od słów „Przeto pamiętajcie…”. Coś należy pamiętać, coś należy sobie przypomnieć, coś bardzo ważnego. Nie wystarczy raz powiedzieć, nie wystarczy raz posłuchać. Apostoł Paweł w swoich listach przypomina ważne rzeczy, które z biegiem czasu jakby zostały zapominane przez tych chrześcijan, do których te listy były skierowane. O czym mają pamiętać tym razem Efezjanie w pierwszym znaczeniu, a my też, w drugim znaczeniu, jako chrześcijanie dzisiejszych czasów?

Omawiane fragmenty biblijne: List Apostoła Pawła do Efezjan 2: 11-22, 3: 1-14.

Pytania do refleksji: 1. Czy ktoś rodzi się chrześcijaninem? 2. Czy człowiek jest dobry z natury? 3. Co musi uczynić człowiek, aby się dobrze nawrócić? 4. Pan Jezus przyszedł, aby coś zbudować. Ale przyszedł też również, aby coś zburzyć. Co burzy Pan Jezus? 5. Jakie rzeczy są możliwe w Panu Jezusie? 6. Kto zbudował fundament Kościoła? 7. Co to znaczy, że Paweł był więźniem Chrystusa Jezusa? 8. Czym jest tajemnica Chrystusowa? 9. Kim jest Chrystus i czym jest Ewangelia? 10. Jaki jest związek między Kościołem a "różnorodną mądrością Bożą" na podstawie Listu do Efezjan 3: 10?

Tematy:
Back To Top