Nie na mądrości ludzkiej

Nie na mądrości ludzkiej
12 stycznia 2020

Nie na mądrości ludzkiej

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Jana 3

Myśl przewodnia: Przychodzi do Pana Jezusa dostojnik żydowski imieniem Nikodem, faryzeusz. Nikodem zaczyna od laudacji mówiąc „Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był” (Ew. Jana 3:2). Pan Jezus jednak przechodzi do sedna sprawy: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Ew. Jana 3: 3).  Pan Jezus przekazuje mu taką treść – to  mało że jesteś faryzeuszem, dostojnikiem, że jesteś religijny, że jesteś w nurcie pobożnościowym, że znasz pisma, to wszystko mało: musisz się na nowo narodzić. Nikodem nie rozumie – jego rozumowanie jest ograniczone. Pan Jezus wyraźnie rozdziela to, co jest duchem od tego, co jest ciałem. Ciało może zrodzić ciało, ale już nie ducha: „Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest” (Ew. Jana 3: 6). Sprawy ziemskie są wstępem i przygotowaniem do czegoś wyższego, do czegoś duchowego, czegoś z nieba.

Omawiane fragmenty biblijne: Ewangelia Jana 3: 1-12, Ewangelia Mateusza 16: 13-17, List do Galacjan 1: 11-18, Ewangelia Jana 14: 16-27, Dzieje Apostolskie 10: 39-41, 1 list do Koryntian 2: 1-5.

Pytania do refleksji1. Jaka jest różnica między narodzeniem z ciała i narodzeniem z ducha? 2. Czy można być nauczycielem religijnym a nie znać rzeczy podstawowych? 3. Jacy są ludzie narodzeni z Ducha? Do czego są podobni? 4. Rzeczy cielesne i rzeczy duchowe – jaka jest między nimi różnica? 5. Dlaczego Pan Jezus powiedział do Szymona Piotra, że jest błogosławiony (Ew. Mateusza 16: 17)? 6. Skąd Paweł Apostoł otrzymał ewangelię (List do Galacjan 1: 11-12)? 7. Z czego przede wszystkim ma radować się chrześcijanin? 8. Jaka jest różnica między ziemią (światem) a niebem w sprawie Ducha Świętego, Ducha Prawdy (Ew. Jana 14: 17)? 9. Jakie znaczenie ma objawienie w życiu człowieka? Jakie znaczenie ma Duch Święty w życiu człowieka? 10. Komu objawił się Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu? Czy objawił się wszystkim ludziom, tak jak za swojego życia? 11. Kto to są chrześcijanie? 12. Co Paweł Apostoł uznał za właściwe (1 list do Koryntian 2: 2)? 13. Co jest najważniejsze w chrześcijaństwie – czy mądrość ludzka, czy intelekt człowieka? 14. Czy to, co się narodziło z Ducha jest tymczasowe czy wieczne?

Tematy:
Back To Top