Drogi Boże i drogi ludzkie

Drogi Boże i drogi ludzkie
22 września 2019

Drogi Boże i drogi ludzkie

Kaznodzieja:
Passage: Ewangelia Łukasza 4

Myśl przewodnia: Bóg działa jak chce. Jego drogi to nie nasze drogi. Nasze schematy myślenia nie dają się wtłoczyć w Jego schematy, Jego myśli to nie myśli ludzkie. To, co Pan Jezus powiedział (Ewangelia Łukasza 4: 25-28) wzburzyło ludzi, bo ich widzenie świata i Boga było zupełnie inne. Wystąpił ktoś – Pan Jezus – który śmiał ich postrzeganie świata zaburzyć. Ktoś miał tu racje i ktoś się mylił. Te stanowiska były na tyle rozbieżne, że nie można było powiedzieć, że wszyscy oni mieli rację – że i Pan Jezus miał racje, i że ci pobożni ludzie mieli racje. Tylko jeden miał rację w synagodze – Pan Jezus, który chciał pokazać, że działa w synagodze, ale działa niestandardowo, nie tak, jak ludzie by chcieli. Bóg wymyka się schematom stworzonym przez ludzi. Bóg jest suwerenny, niezależny od człowieka i od całego stworzenia. Jest święty, tzn. oddzielony. Człowiek czasem opisuje Boga na podobieństwo ludzkie, ale Bóg jest inny od człowieka. Aby poznać Boga musimy poznać Jego działanie, Jego słowo i naukę Pana Jezusa.

Omawiane fragmenty biblijne:Ewangelia Łukasza 4: 25-28, Ewangelia Jana 3: 6-8, 1 Księga Mojżeszowa 21: 13-20, Księga Psalmów 104: 1-19.

Pytania do refleksji: 1. Co Ewangelia Łukasza 4: 25-28 mówi nam o Panu Bogu? 2. Co to znaczy, że Bóg jest suwerenny i święty? 3. Co wiemy o Duchu Świętym? Czy wiemy skąd przychodzi i dokąd idzie? 4. Co zostawia Duch tam, gdzie przychodzi? 5. Co to znaczy, że Bóg działa tak, jak chce, np. na podstawie 1 Księgi Mojżeszowej 21: 13-20? 6. Czy Bóg działa też wśród niewierzących? 7. Czy Bóg interesuje się człowiekiem? 8. Czy Boże myśli to myśli człowieka? 9. Czy ważne jest, aby odkrywać jaki jest Bóg? 10. Czy dobrze jest być otwartym na działanie Boga? 11. Co to znaczy „Ufajmy Bogu takim, jakim On jest naprawdę, a nie według wyobrażenia chrześcijan kulturowych.” 

Tematy:
Back To Top