„Mąka w garncu…” – Eliasz u wdowy w Sarepcie

„Mąka w garncu…” – Eliasz u wdowy w Sarepcie
23 lutego 2020

„Mąka w garncu…” – Eliasz u wdowy w Sarepcie

Kaznodzieja:
Passage: 1 Księga Królewska 17

Myśl przewodnia: Kiedy rozmawiamy o wierze, to bardzo często mówimy o zaufaniu – że wiara jest pewną formą zaufania. Kiedy przechodzimy przez trudności trzeba zaufać Bogu. Ale taki zwykły człowiek nie do końca jest przekonany, że musi ufać Bogu i raczej woli ufać sobie, temu co potrafi, temu co ma. Dlatego też ludzie gromadzą pewne rzeczy i wtedy poziom poczucia ich bezpieczeństwa rośnie. Wiążemy zaufanie z pewnymi rzeczami, przedmiotami, zdarzeniami. Łatwo jest o zaufanie, kiedy wiele się posiada. Ale co z naszym zaufaniem Bogu, kiedy nic nie ma? Albo wtedy, kiedy czegoś jest niewiele? Łatwo jest powiedzieć do Boga „Panie Boże wszystko jest Twoje”, kiedy mamy wszystko. A co się dzieje, kiedy mamy niewiele?

Omawiane fragmenty biblijne: I Księga Królewska 16: 29-34, I Księga Królewska 17.

Pytania do refleksji: 1. Jaki jest związek między wiarą a zaufaniem? 2. Jaki jest związek między wiarą, zaufaniem i rzeczami, które posiadamy? 3. Jakim królem był Ahab na podstawie I Ks. Królewskiej 16: 29-34? 4. Podaj przykłady sytuacji z Biblii, kiedy cały naród ponosi konsekwencje decyzji swego przywódcy. 5. Podaj przykłady historii, które nie są zgodne z naturą, ale które są zgodne z wolą Bożą. 6. Czego możemy się nauczyć z historii o Eliaszu nad potokiem Kerit? 7. Jakie nauki płyną z historii Eliasza u wdowy w Sarepcie (I Ks. Królewska 17)? 8. Czy jesteś w stanie zaufać Bogu i oddać w jego ręce tę garstkę mąki, to co masz, to kim jesteś? 9. Kto tak naprawdę komu pomaga – czy wdowa Eliaszowi, czy Eliasz wdowie w historii opisanej w I Ks. Królewskiej 17? 10. Dlaczego Pan Bóg zsyła trudne doświadczenia w naszym życiu? 11. W jaki sposób i w jakich sytuacjach możemy zaufać Bogu w naszym codziennym życiu?

Tematy:
Back To Top