„Kto jesteś, Panie?” – na temat słowa „Pan”

„Kto jesteś, Panie?” – na temat słowa „Pan”
9 lutego 2020

„Kto jesteś, Panie?” – na temat słowa „Pan”

Kaznodzieja:
Passage: Dzieje Apostolskie 9

Myśl przewodnia: Dziś wielu ludzi wierzy w Jezusa, ale nie uważają, że jest Bogiem. W związku z tym, dobrze jest wyjaśnić co znaczy słowo „Pan”. Saul użył tego słowa – Pan – jako pierwszego w rozmowie, która zapisana jest w Dziejach Apostolskich 9: „Kto jesteś, Panie?”. Saul wiedział, że spotyka kogoś ważnego; wiedział, że spotyka Pana. Ważne jest , abyśmy wiedzieli, co na podstawie Słowa Bożego znaczy „Pan”. Przyjrzyjmy się zatem temu, co znaczy to słowo w Biblii.

Omawiane fragmenty biblijne: Dzieje Apostolskie 9: 1-5, List do Efezjan 1: 20-22, List do Rzymian 10: 9, I List do Koryntian 1: 17-18, II List do Koryntian 5: 14, List do Galacjan 2: 20. List do Filipian 2: 9-11, List do Kolosan 3: 4, 1 list do Tesaloniczan 4: 13-17.

Pytania do refleksji1. Jakie znaczenia ma słowo „Pan” w naszej kulturze? 2. Dalszego ważne jest, abyśmy z kontekstu całej Biblii znali znaczenie danego słowa? 3. Dlaczego nie należy płakać nad losem Pana Jezusa, a raczej już nad własnymi grzechami? 4. Co się stało, kiedy Bóg wywyższył Syna? 5. Jaki jest związek między słowem „Pan” a słowem „panowanie”? 6. Kiedy człowiek będzie zbawiony na podstawie Listu Rzymian 10:9? Czy wystarczy tylko uwierzyć w sercu, że Jezus jest Panem na podstawie Listu Rzymian 10:9? 7. Dlaczego ważne jest, aby mówić o Panu Jezusie, aby go wyznawać? 8. W jaki sposób słowo „Pan” zmieniło życie Pawła? 9. Dla kogo żyją chrześcijanie? 10. Co to znaczy „z Chrystusem jestem ukrzyżowany” (List do Efezjan 1: 20)? 11. Jak jest różnica między osobą „dobrze nawróconą” a „źle nawróconą”? 12. Co to znaczy „aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano”? 13. „Ci, którzy umarli w Chrystusie” (1 list do Tesaloniczan 4: 16) – jak ważne jest „umrzeć w Chrystusie”, umrzeć w Panu? 14. Czy Jezus Chrystus jest twoim Panem?

Tematy:
Back To Top