Księga Daniela, sługi Boga Najwyższego

Księga Daniela, sługi Boga Najwyższego
16 lutego 2020

Księga Daniela, sługi Boga Najwyższego

Kaznodzieja:
Passage: Księga Daniela 4-5

Myśl przewodnia: Rozważamy te historie (Księgę Daniela) sprzed sześciu wieków przed Chrystusem, aby odnieść je do naszych czasów i zastosować do naszego życia.

Omawiane fragmenty biblijne: Księga Daniela 1-6.

Pytania do refleksji1. O czym mówią pierwsze cztery rozdziały Księgi Daniela? 2. Czego dowiadujemy się o królu Belsazarze na podstawie 5 rozdz. Ks. Daniela? 3. W jakim wieku jest Daniel w rozdziale 5 Księgi Daniela? 4. Czego nie nauczył się Belsazar od swego ojca Nabukadnesara? 5. Co to znaczy, że Belsazar został znaleziony lekkim (Ks. Daniela 5: 27)? 6. Jakie wnioski możemy wysnuć dla współczesnego człowieka z 5 rozdziału Ks. Daniela? 7. Czego dowiadujemy się o Danielu na podstawie 6 rozdz. Ks. Daniela? 8. Jaka nauka płynie dla człowieka w ogóle i dla osoby wierzącej z lektury Księgi Daniela?

Tematy:
Back To Top