Krew Jezusa – krew nowego przymierza

Krew Jezusa – krew nowego przymierza
5 stycznia 2020

Krew Jezusa – krew nowego przymierza

Kaznodzieja:
Passage: 1 Księga Mojżeszowa 4

Myśl przewodnia: Będziemy czytać z kilku miejsc, aby mieć ogólne spojrzenie Biblii na temat krwi. Chleb wskazuje na ciało Pana Jezusa, a wino wskazuje na jego krew. W 1 liście Piotra czytamy, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. W Jezusie Chrystusie „mamy odkupienie przez krew jego” jak czytamy w Liście do Efezjan 1: 7. To On „wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” (List do Hebrajczyków 9: 12).  

Omawiane fragmenty biblijne: 1 Księga Mojżeszowa 4: 9-10, List do Hebrajczyków 12: 24, 2 Księga Mojżeszowa 12: 13, List do Hebrajczyków 10: 19-21, List do Efezjan 1: 5-7, List do Kolosan 1: 20, 1 list Piotra 1: 18-19, List do Hebrajczyków 9: 12-14, List do Hebrajczyków 9: 19-22, Księga Objawienia 12: 11.

Pytania do refleksji: 1. Czy coś się ukryje przed Bogiem (zob. Jonasza i 4 rozdz. 1 Ks. Mojżeszowej)? 2. Czy można powiedzieć, że krew przemawia (zob. 1 Ks. Mojżeszowej 4: 10 i List do Hebrajczyków 12: 24)? 3. Co oznaczała krew na domach opisana w 2 Ks. Mojżeszowej 12: 13? 4. Co mamy dzięki krwi Jezusa? Gdzie mamy wstęp (List do Hebrajczyków 10: 19)? 5. Dla kogo przeznaczył Bóg człowieka (List do Efezjan 1: 5)? 6. W kim istnieje wykupienie człowieka (List do Efezjan 1: 7)? 7. Na jakiej podstawie Bóg czyni człowieka sprawiedliwym? 8. Kiedy możliwy jest pokój z Bogiem (List do Kolosan 1: 20)? 9. Co to znaczy – jak to ktoś wyraził – że pokój to „przerwa między wojnami”? 10. Na czym polega składanie złych ofiar? 11. Czy Pan Jezus wszedł do świątyni z krwią baranka czy z własną krwią (List do Hebrajczyków 9: 12)? 12. Co to znaczy, że dziś jest czas łaski? 

Tematy:
Back To Top