Jeśli należymy do Pana

Jeśli należymy do Pana
12 kwietnia 2015

Jeśli należymy do Pana

Kaznodzieja:
Passage: II list do Tymoteusza 2

Myśl przewodnia: Pierwotne jest to, aby należeć do Pana, a z tego wynika obowiązek, aby ci, którzy należą do niego, którzy wzywają jego imienia, odstąpili od niesprawiedliwości. Zna Pan tych, którzy są jego i daje On obietnicę tym, którzy są jego, że kiedyś staną przed jego tronem. I to jest wspaniałe, bo ma to pieczęć od Boga, to jest przez Boga ustanowione i zagwarantowane, że kiedyś ci ludzie staną przed nim wraz z Panem Jezusem Chrystusem. Jest też wezwanie dla tych, którzy należą do Boga, abyś stawali przed Bogiem jako pracownicy wypróbowani i nienaganni. 

Omawiane fragmenty biblijne: II list do Tymoteusza 2: 19, II list do Koryntian 4: 6-18, II list do Tymoteusza 2: 14-26,  

Pytania do refleksji: 1. Czy Pan zna tych, którzy należą do niego? 2. Co wynika z tego, że należymy do Pana? 3. Na jakiej podstawie możemy powiedzieć, że ci, którzy są Pana będą go kiedyś oglądać? 4. Czy dzieci Boże widzą więcej niż inni ludzie? 5. Jakie wezwanie tyczy się tych, którzy widzą to, co niewidzialne? O czym przestrzega Biblia? 6. Czy ludzie mają tendencje, aby spierać się nawet o jedno słowo? 7. Czy Bóg powołuje ludzi tylko do tego, aby ich zbawić, czy też do tego, aby powołać ich do swojej winnicy, jako robotników? 8. Czy ważne jest, aby być wiernym w małych rzeczach? Dlaczego jest to ważne? 9. Czy zmartwychwstanie dla ludzi już nastąpiło? 10. Czy istnieje podział na świętych i bardziej świętych? Czy pojęcie 'święty' posiada gradację? 11. Czy chrześcijanin powinien różnić się od innych? Na czym może taka różnica polegać? 12. Dlaczego nie można we wszystkim się rozwijać? Jakie to ma znaczenie dla świętych? 13. Co jest lepsze od wdawania się w spory? 14. Jaką postawę mają mieć wierzący, którzy chcą być tymi naczyniami, których Bóg będzie mógł używać do celów zaszczytnych, przydatnych dla Pana?   

Tematy:
Back To Top