Jaki jest Pan Jezus?

Jaki jest Pan Jezus?
3 listopada 2019

Jaki jest Pan Jezus?

Kaznodzieja:
Passage: List do Hebrajczyków 1

Myśl przewodnia: Już dawno temu pojawiali się ludzie, którzy wywyższali aniołów: już w pierwszym wieku należało bronić czystej nauki o Panu Jezusie. Bóg przemawiał przez proroków, a ostatecznie potem również przez swego Syna. Czytamy, że Bóg przez Pana Jezusa stworzył wszechświat, że On jest odblaskiem chwały Bożej i odbiciem jego istoty. Żadna inna osoba nie realizuje tego w takim stopniu. Człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, ale niewiele zostało z tego obrazu i podobieństwa – patrząc na człowieka nie za bardzo widzimy w nim Boga. Bóg zesłał na ziemię kogoś, kto miał Go przypominać doskonale i na zawsze: Pan Jezus jest odbiciem jego istoty.

Omawiane fragmenty biblijne: List do Hebrajczyków 1: 1-10, Ewangelia Matusza 17: 1-9, 1 list do Koryntian 11: 23-32.  

Pytania do refleksji: 1. Na jakie sposoby przemawiał Pan Bóg? 2. Kto jest odbiciem, odblaskiem chwały Pana Boga? 3. Jaka jest różnica między aniołami a Panem Jezusem na podstawie Listu do Hebrajczyków 1: 5? 4. Czego dowiadujemy się o Panu Jezusie na podstawie Listu do Hebrajczyków 1: 10: „Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię…”? 5. Kto został zaproszony na spotkanie na wysokiej górze z przemienionym Panem na podstawie Ewangelii Matusza 17: 1-9? 6. Która z osób obecnych na górze była najważniejsza? 7. Kogo, mówi Pan Bóg, mamy słuchać (na podstawie Ewangelii Matusza 17: 5)? 

Tematy:
Back To Top